Hoa ngữ

Độ Hoa Niên

Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao

Nhan Tâm Ký

Cửu Tiêu Hàn Dạ Noãn

Mặc Vũ Vân Gian

Khi Anh Chạy Về Phía Em

Điền Canh Kỷ

Phi Hổ 3

Bằng Chứng Thép V

Bằng Chứng Thép IV

Bằng Chứng Thép III

Bằng Chứng Thép II

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Vô Gian Đạo

Thiếu Niên Ca Hành

Bên Nhau Trọn Đời

Tuyết Sơn Phi Hồ

Anh Hùng Xạ Điêu 2008

Mộng Hoa Lục

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa