Nội dung

Thử thách cực hạn - chương trình thực tế trải nghiệm do đài DragonTV thực hiện với sáu thành viên cố định gồm Hoàng Bột, Tôn Hồng Lôi, Huỳnh Lỗi, La Chí Tường, Vương Tấn và Trương Nghệ Hưng. Thử thách cực hạn mỗi mùa của chương trình đều xoay quanh những điểm nóng của xã hội hay bối cảnh thời đại để triển khai chủ đề.

Đến mùa thứ 5, Thử thách cực hạn đã có những thành viên bổ sung gồm Địch Lệ Nhiệt Ba, Lôi Giai Âm, Nhạc Vân Bằng bên cạnh những cái tên quen thuộc như Trương Nghệ Hưng, La Chí Tường, Huỳnh Lỗi, Vương Tấn và Tôn Hồng Lôi. Hoàng Bột sẽ không tham gia trong mùa thứ 5 này.

Thử Thách Cực Hạn (Mùa 5) được phụ đề bởi "Địch Lệ Nhiệt Ba - Dilraba VNFC".

Bình luận

Hỗ trợ khách hàngphone19006600

keyboard_arrow_uphelp_outlineHỗ trợ