CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Hình Thức Thanh Toán

Khách Hàng thanh toán ngay tại thời điểm đăng ký Gói Dịch Vụ hoặc Thuê Nội Dung theo một trong các hình thức thanh toán sau:

- Apple Pay, Google Pay.

- Ví điện tử gồm: Momo, Foxpay, ShopeePay, ZaloPay, Moca, Viettel Pay.

- Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc mobile banking của các ngân hàng thông qua cổng thanh toán VNPay-QR.

- Tài khoản điện thoại.

2. Chính sách thanh toán khi dịch vụ tự động gia hạn

Trường hợp Gói Dịch Vụ được tự động gia hạn và Khách Hàng chưa thực hiện hủy gia hạn theo quy định tại Điều II.2, Phần A Thỏa Thuận này, Khách Hàng hiểu rõ và đồng ý tiếp tục sử dụng Dịch Vụ và thanh toán cước phí cho Gói Dịch Vụ được tự động gia hạn theo hình thức thanh toán trước đó. Theo đó, Khách Hàng đồng ý cho FPT Telecom thu một khoản tiền bằng với cước phí của Gói Dịch Vụ được gia hạn vào ngày đầu tiên trong thời hạn sử dụng của Gói Dịch Vụ gia hạn.

Lưu ý: đối với Gói Dịch Vụ được tự động gia hạn trên ứng dụng điện thoại của Google Play (CH Play) hoặc Apple Store, Khách Hàng sẽ tự thực hiện thao tác hủy đăng ký tự động gia hạn theo hướng dẫn trên Google Play (CH Play) hoặc Apple Store. Trường hợp Khách Hàng không tự hủy tính năng tự động gia hạn trên Google Play (CH Play) hoặc Apple Store, FPT Telecom không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Khách Hàng tiếp tục bị Google Play (CH Play) hoặc Apple Store trừ tiền do tính năng tự động gia hạn.

3. Chính Sách Hoàn Tiền

3.1. FPT Telecom hoàn tiền cho Khách Hàng trong trường hợp phát sinh giao dịch lỗi trong quá trình thanh toán. Việc hoàn tiền được thực hiện tùy theo quy định của các cổng thanh toán điện tử mà Khách Hàng đã thanh toán trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tiếp nhận thông báo lỗi. Trường hợp đơn vị chấp nhận thanh toán cần nhiều thời gian hơn để xác thực giao dịch, FPT Telecom sẽ thông báo cho Khách Hàng và nỗ lực giải quyết trong thời gian sớm nhất.

3.2. Ngoại trừ quy định tại Khoản 3.1 nêu trên, FPT Telecom không áp dụng chính sách hoàn tiền trong trường hợp Khách Hàng thanh toán thành công và đã được FPT Telecom cung cấp Dịch Vụ.