Chính sách quyền riêng tư

Nhằm đảm bảo an toàn cho các ứng dụng và website của FPT PLAY và bảo mật thông tin cho khách hàng, FPT PLAY (“FPT Telecom”) đưa ra một số Chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng cá nhân và tổ chức khi sử dụng tiện ích, tính năng tại các ứng dụng và website của FPT PLAY (“Dịch Vụ”).

Thuật ngữ “Người Sử Dụng” được sử dụng dưới đây được thay thế cho khách hàng là cá nhân hay tổ chức khi truy cập và sử dụng dịch vụ của Dịch Vụ.

Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi Chính sách bảo mật thông tin được cập nhật, Người Sử Dụng sử dụng Dịch Vụ có nghĩa là Người Sử Dụng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật của FPT Telecom.


Mục đích thu thập thông tin

FPT Telecom sử dụng thông tin Người Sử Dụng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến Dịch Vụ đến Người Sử Dụng.

- Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Người Sử Dụng hoặc các hoạt động giả mạo Người Sử Dụng.

- Liên lạc và giải quyết với Người Sử Dụng trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Người Sử Dụng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn như: (i) lưu giữ thông tin và thực hiện các công việc quản lý nội bộ; (ii) cải thiện chất lượng dịch vụ mà Người Sử Dụng đang sử dụng; (iii) thông báo về các chính sách ưu đãi, khuyến mãi của FPT Telecom; (iv) phát triển các gói dịch vụ khác liên quan FPT Telecom; (v) gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Sử Dụng và FPT Telecom; (vi) hỗ trợ Người Sử Dụng sử dụng các tiện ích của FPT Telecom; (vii) hỗ trợ Người Sử Dụng khi có khiếu nại và phản hồi ý kiến một cách nhanh nhất, theo đề nghị của Người Sử Dụng; (viii) các trường hợp hợp khác khi Người Sử Dụng đồng ý.

- Để bảo vệ quyền lợi của FPT Telecom và những đối tác của FPT Telecom: Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân của Người Sử Dụng khi chắc chắn rằng những thông tin đó bảo vệ được quyền lợi, tài sản của Công ty chúng tôi và những đối tác liên quan. Những thông tin này sẽ được tiết lộ một cách hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: FPT Telecom có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người Sử Dụng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp của Nhà nước Việt Nam liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của Người Sử Dụng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Người Sử Dụng.


Phạm vi thu thập thông tin

1. Việc thu thập dữ liệu bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Người Sử Dụng. Đây là các thông tin mà FPT Telecom cần Người Sử Dụng cung cấp bắt buộc và chính xác khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để FPT Telecom liên hệ xác nhận khi Người Sử Dụng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính những Người Sử Dụng.

2. Những Người Sử Dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Sử Dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho FPT Telecom về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba (nếu có) để có biện pháp giải quyết phù hợp.


Phạm vi sử dụng thông tin

1. Khi nói đến cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng, Người Sử Dụng có quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu Người Sử Dụng muốn thực hiện các quyền của mình hoặc muốn giải thích về các quyền này, Người Sử Dụng có thể liên lạc với chúng tôi.

2. Chúng tôi có quyền tiết lộ bất cứ thông tin thu được bởi chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến Thông tin nhận dạng Cá Nhân và Thông tin Nhận dạng Không Mang Tính Cá Nhân, (i) theo quy định của pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước; hoặc (ii) trong trường hợp khẩn cấp; (iii) để bảo vệ quyền lợi của công ty và những đối tác của công ty: Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân của khách hàng khi chắc chắn rằng những thông tin đó có thể bảo vệ được quyền lợi, tài sản của công ty chúng tôi và những đối tác liên quan. Những thông tin này sẽ được tiết lộ một cách hợp pháp theo pháp luật Việt Nam hoặc (iv) cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của chúng tôi.

3. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng ở một quốc gia khác ngoài quốc gia mà Người Sử Dụng cư trú. Trong phạm vi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp và tuân thủ luật pháp của quốc gia nơi dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng được chuyển đến. Khi Người Sử Dụng yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho Người Sử Dụng chi tiết các biện pháp bảo vệ dữ liệu mà chúng tôi đang sử dụng.


Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được lưu trữ trong một thời gian nhất định cho đến khi Người Sử Dụng chấm dứt sử dụng dịch vụ, sản phẩm của FPT Telecom hoặc theo yêu cầu chấm dứt lưu trữ của Người Sử Dụng hoặc lâu hơn nếu pháp luật có yêu cầu, tùy điều kiện nào đến trước. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân Người Sử Dụng sẽ được bảo mật trên máy chủ của FPT Telecom.


Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.


Phương tiện và công cụ để Người Sử Dụng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người Sử Dụng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Dịch Vụ hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ liên lạc được công bố trên website https://fptplay.vn.


Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

1. Liên kết đến website, ứng dụng khác Trong một số trường hợp không mong muốn, Dịch Vụ có thể dẫn đến một số liên kết tới trang web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. FPT Telecom không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang web và nguồn dữ liệu liên kết này. FPT Telecom từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang web và nguồn dữ liệu nói trên.

2. Liên kết từ website, ứng dụng FPT Telecom không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Dịch Vụ này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện/hiển thị mặc định của Dịch Vụ mà chưa có sự đồng ý của FPT Telecom.

3. Miễn trừ trách nhiệm

• Thông tin hiển thị tại các Dịch Vụ này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía FPT Telecom về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng đã lựa chọn.

• FPT Telecom từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng Dịch Vụ sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

• Khi truy cập vào Dịch Vụ này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng FPT Telecom, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc: (i) sử dụng các thông tin trên Dịch Vụ này; (ii) các truy cập kết nối từ Dịch Vụ này; (iii) đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của FPT Telecom.


Liên kết khác

1. Liên kết đến website, ứng dụng khác Trong một số trường hợp không mong muốn, Dịch Vụ có thể dẫn đến một số liên kết tới trang web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. FPT Telecom không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang web và nguồn dữ liệu liên kết này. FPT Telecom từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang web và nguồn dữ liệu nói trên.

2. Liên kết từ website, ứng dụng FPT Telecom không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Dịch Vụ này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện/hiển thị mặc định của Dịch Vụ mà chưa có sự đồng ý của FPT Telecom.

3. Miễn trừ trách nhiệm

- Thông tin hiển thị tại các Dịch Vụ này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía FPT Telecom về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng đã lựa chọn.

- FPT Telecom từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng Dịch Vụ sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

- Khi truy cập vào Dịch Vụ này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng FPT Telecom, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc: (i) sử dụng các thông tin trên Dịch Vụ này; (ii) các truy cập kết nối từ Dịch Vụ này; (iii) đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của FPT Telecom.