Xem hàng ngàn nội dung
giải trí đỉnh cao

Phim bộ, phim chiếu rạp
mới nhất & giải bóng đá đỉnh cao

Chất lượng cao

Đăng ký các gói 3G/4G trực tiếp từ nhà mạng

Chọn nhà mạng để đăng ký và đăng nhập để sử dụng gói 3G/4G

viettel
mobifone
vinaphone

GÓI 3G/4G MOBIFONE

Ngày (F1)

Xem tất cả các nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong chu kỳ gói cước này.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được cộng thêm 100MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data quản lý trên PRCF để thuê bao có thể truy câp các dịch vụ internet khác và để tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn DK F1 gửi 1584

Đăng ký với mức cước 3.000 ĐỒNG

Tuần (F7)

Xem tất cả các nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong chu kỳ gói cước này.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được cộng thêm 200MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data quản lý trên PRCF để thuê bao có thể truy câp các dịch vụ internet khác và để tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn DK F7 gửi 1584

Đăng ký với mức cước 10.000 ĐỒNG

Tháng (F30)

Xem tất cả các nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong chu kỳ gói cước này.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được cộng thêm 500MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data quản lý trên PRCF để thuê bao có thể truy câp các dịch vụ internet khác và để tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn DK F30 gửi 1584

Đăng ký với mức cước 30.000 ĐỒNG

Ngày (TT1)

Xem các trận bóng đá Youth League và các nội dung của gói cơ bản trong vòng 01 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được cộng thêm 100MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data quản lý trên PRCF để thuê bao có thể truy câp các dịch vụ internet khác và để tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn DK TT1 gửi 1584

Đăng ký với mức cước 10.000 ĐỒNG

Tuần (TT7)

Xem các trận bóng đá Youth League và các nội dung của gói cơ bản trong vòng 01 tuần.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được cộng thêm 200MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data quản lý trên PRCF để thuê bao có thể truy câp các dịch vụ internet khác và để tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn DK TT7 gửi 1584

Đăng ký với mức cước 30.000 ĐỒNG

Truyền hình Quốc Tế Tháng (TH30)

Xem các kênh truyền hình Quốc tế và các nội dung của gói Cơ bản trong vòng 01 tháng.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được cộng thêm 700MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data quản lý trên PRCF để thuê bao có thể truy câp các dịch vụ internet khác và để tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn DK TH30 gửi 1584

Đăng ký với mức cước 70.000 ĐỒNG

GÓI 3G/4G VIETTEL

Ngày (F1)

Xem tất cả nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong chu kỳ gói cước này.

Miễn phí data khi xem nội dung trên FPT Play trong chu kỳ gói cước.

Cú pháp: Soạn XN1F gửi 5282

Đăng ký với mức cước 3.000 ĐỒNG

Tuần (F7)

Xem tất cả nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong chu kỳ gói cước này.

Miễn phí data khi xem nội dung trên FPT Play trong chu kỳ gói cước.

Cú pháp: Soạn F7 gửi 5282

Đăng ký với mức cước 10.000 ĐỒNG

Tháng (F30)

Xem tất cả nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong chu kỳ gói cước này.

Miễn phí data khi xem nội dung trên FPT Play trong chu kỳ gói cước.

Cú pháp: Soạn F30 gửi 5282

Đăng ký với mức cước 30.000 ĐỒNG

GÓI 3G/4G VINAPHONE

Gói thuê bao ngày

Xem tất cả các nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong 1 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói.

Cú pháp: Soạn DK F1 gửi 9113

Đăng ký với mức cước 3.000 ĐỒNG

Gói thuê bao tuần

Xem tất cả các nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong 7 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói.

Cú pháp: Soạn DK F7 gửi 9113

Đăng ký với mức cước 15.000 ĐỒNG

Gói thuê bao VIP

Xem các trận bóng đá (Youth League) và nội dung của cơ bản trong 1 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói.

Cú pháp: Soạn DK VIP gửi 9113

Đăng ký với mức cước 5.000 ĐỒNG

Điều khoản và dịch vụ

Dịch vụ 3G/4G chỉ áp dụng cho thuê bao di động truy cập FPT Play phiên bản App bằng 3G/4G

Để đăng ký gói dịch vụ, soạn XN1F gửi 5282 (đối với thuê bao Viettel), soạn DK F1 gửi 1584 (đối với thuê bao Mobifone ), soạn DK F1 gửi 9113 (đối với thuê bao Vinaphone)

Để biết giá các gói cước, soạn KTX gửi 5282 (đối với Viettel), soạn GIA gửi 1584 (đối với Mobifone)

Để xem hướng dẫn sử dụng, soạn HDF gửi 5282 (đối với thuê bao Viettel), soạn HD gửi 1584 (đối với thuê bao Mobifone), soạn TG F gửi 9113 (đối với thuê bao Vinaphone)

Để hủy gói, soạn HUY F1 gửi 5282 (đối với thuê bao Viettel), soạn HUY F1 gửi 1584 (đối với thuê bao Mobifone ), soạn HUY F1 gửi 9113 (đối với thuê bao Vinaphone)

Để khôi phục gói, soạn KPF gửi 5282 (đối với thuê bao Viettel)

Để sử dụng dịch vụ 3G/4G, bạn vui lòng đăng nhập ứng dụng FPT Play bằng số điện thoại đã đăng ký

Giá cước dịch vụ là 3.000 đồng/ngày và sẽ được tự động gia hạn mỗi ngày