Xem hàng ngàn nội dung
giải trí đỉnh cao

Phim bộ, phim chiếu rạp
mới nhất & giải bóng đá đỉnh cao

Chất lượng cao

Đăng ký các gói 3G/4G trực tiếp từ nhà mạng

Chọn nhà mạng để đăng ký và đăng nhập để sử dụng gói 3G/4G

Gói 3G/4G Mobifone

Ngày (F1)

Xem tất cả các nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong chu kỳ gói cước này.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được cộng thêm 100MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data quản lý trên PRCF để thuê bao có thể truy câp các dịch vụ internet khác và để tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn XN1F gửi 1584

Đăng ký với mức cước3.000 ĐỒNG

Tuần (F7)

Xem tất cả các nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong chu kỳ gói cước này.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được cộng thêm 200MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data quản lý trên PRCF để thuê bao có thể truy câp các dịch vụ internet khác và để tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn XN7F gửi 1584

Đăng ký với mức cước10.000 ĐỒNG

Tháng (F30)

Xem tất cả các nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong chu kỳ gói cước này.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được cộng thêm 500MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data quản lý trên PRCF để thuê bao có thể truy câp các dịch vụ internet khác và để tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn XN30F gửi 1584

Đăng ký với mức cước30.000 ĐỒNG

Serie A & FA Cup - Ngày (TT1)

Xem các trận bóng đá Serie A & FA Cup và các nội dung của gói Cơ bản trong vòng 01 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được cộng thêm 100MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data quản lý trên PRCF để thuê bao có thể truy câp các dịch vụ internet khác và để tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn XNTT1 gửi 1584

Đăng ký với mức cước10.000 ĐỒNG

Serie A & FA Cup - Tuần (TT7)

Xem các trận bóng đá Serie A & FA Cup và các nội dung của gói Cơ bản trong vòng 01 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được cộng thêm 200MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data quản lý trên PRCF để thuê bao có thể truy câp các dịch vụ internet khác và để tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn XNTT7 gửi 1584

Đăng ký với mức cước30.000 ĐỒNG

Serie A & FA Cup - Tháng (TT30)

Xem các trận bóng đá Serie A & FA Cup và các nội dung của gói Cơ bản trong vòng 01 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được cộng thêm 700MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data quản lý trên PRCF để thuê bao có thể truy câp các dịch vụ internet khác và để tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn XNTT30 gửi 1584

Đăng ký với mức cước70.000 ĐỒNG

Truyền hình Quốc Tế Tháng (TH30)

Xem các kênh truyền hình Quốc tế và các nội dung của gói Cơ bản trong vòng 01 tháng.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được cộng thêm 700MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data quản lý trên PRCF để thuê bao có thể truy câp các dịch vụ internet khác và để tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn XNTH30 gửi 1584

Đăng ký với mức cước80.000 ĐỒNG

Gói 3G/4G VINAPHONE

Gói thuê bao ngày

Xem tất cả các nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong 1 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói.

Cú pháp: Soạn DK F1 gửi 9113

Đăng ký với mức cước3.000 ĐỒNG

Gói thuê bao tuần

Xem tất cả các nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong 7 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói.

Cú pháp: Soạn DK F7 gửi 9113

Đăng ký với mức cước15.000 ĐỒNG

Gói thuê bao VIP

Xem các trận bóng đá Serie A & FA Cup và nội dung của cơ bản trong 1 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói.

Cú pháp: Soạn DK VIP gửi 9113

Đăng ký với mức cước5.000 ĐỒNG

Gói 3G/4G VIETNAMOBILE

Ngày (F1)

Xem tất cả nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong 01 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được Cộng 300MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data để thuê bao truy cập các dịch vụ internet khác ngoài FPT Play và tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn DK F1 gửi 386

Đăng ký với mức cước3.000 ĐỒNG

Tháng (F30)

Xem tất cả nội dung cơ bản của dịch vụ nhưng không bao gồm các nội dung cao cấp trong 30 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được Cộng 1GB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data để thuê bao truy cập các dịch vụ internet khác ngoài FPT Play và tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn DK F30 gửi 386

Đăng ký với mức cước30.000 ĐỒNG

Serie A & FA Cup Ngày (TT1)

Xem các trện bóng đá Serie A & FA Cup và các nội dung của gói cơ bản trong 01 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được Cộng 300MB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data để thuê bao truy cập các dịch vụ internet khác ngoài FPT Play và tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn DK TT1 gửi 386

Đăng ký với mức cước5.000 ĐỒNG

Serie A & FA Cup Tháng (TT30)

Xem các trện bóng đá Serie A & FA Cup và các nội dung của gói cơ bản trong 30 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được Cộng 2GB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data để thuê bao truy cập các dịch vụ internet khác ngoài FPT Play và tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn DK TT30 gửi 386

Đăng ký với mức cước70.000 ĐỒNG

Giải trí Tháng (TH30)

Xem các kênh truyền hình Quốc tế đặc sắc và các nội dung của gói cơ bản trong 30 ngày.

Cước data: Miễn phí không giới hạn dung lượng khi xem nội dung của gói và được Cộng 2.5GB dung lượng tốc độ cao cộng vào tài khoản Data để thuê bao truy cập các dịch vụ internet khác ngoài FPT Play và tránh phát sinh cước ngoài gói.

Cú pháp: Soạn DK TH30 gửi 386

Đăng ký với mức cước80.000 ĐỒNG

Gói 3G/4G VIETTEL

Ngày (F1)

Miễn phí data khi xem nội dung trên FPT Play trong chu kỳ tính cước.

Cú pháp: Soạn XN1F gửi 5282

Đăng ký với mức cước3.000 ĐỒNG

Tuần (F7)

Miễn phí data khi xem nội dung trên FPT Play trong chu kỳ tính cước.

Cú pháp: Soạn F7 gửi 5282

Đăng ký với mức cước10.000 ĐỒNG

Tháng (F30)

Miễn phí data khi xem nội dung trên FPT Play trong chu kỳ tính cước.

Cú pháp: Soạn F30 gửi 5282

Đăng ký với mức cước30.000 ĐỒNG

Điều khoản và dịch vụ

  • Dịch vụ 3G/4G chỉ áp dụng cho thuê bao di động truy cập FPT Play phiên bản App bằng 3G/4G

  • Để đăng ký gói dịch vụ, soạn XN1F gửi 5282 (đối với thuê bao Viettel), soạn XN1F gửi 1584 (đối với thuê bao Mobifone ), soạn DK F1 gửi 9113 (đối với thuê bao Vinaphone), soạn DK F1 gửi 386 (đối với thuê bao Vietnamobile)

  • Để biết giá các gói cước, soạn KTX gửi 5282 (đối với Viettel), soạn GIA gửi 1584 (đối với Mobifone)

  • Để xem hướng dẫn sử dụng, soạn HDF gửi 5282 (đối với thuê bao Viettel), soạn HD gửi 1584 (đối với thuê bao Mobifone), soạn TG F gửi 9113 (đối với thuê bao Vinaphone), soạn HD (hoặc TG) gửi 386 (đối với thuê bao Vietnamobile)

  • Để hủy gói, soạn HUY F1 gửi 5282 (đối với thuê bao Viettel), soạn HUY F1 gửi 1584 (đối với thuê bao Mobifone ), soạn HUY F1 gửi 9113 (đối với thuê bao Vinaphone), soạn HUY F1 gửi 386 (đối với thuê bao Vietnamobile)

  • Để khôi phục gói, soạn KPF gửi 5282 (đối với thuê bao Viettel)

  • Để sử dụng dịch vụ 3G/4G, bạn vui lòng đăng nhập ứng dụng FPT Play bằng số điện thoại đã đăng ký

  • Giá cước dịch vụ là 3.000 đồng/ngày và sẽ được tự động gia hạn mỗi ngày

keyboard_arrow_up