Bảng giá cước - Xem thông tin chi tiết

FP1

Gói ngày

5.000 VND

FP7

Gói tuần

15.000 VND