avatar

Cate Blanchett

Phim tham gia

Người Hobbit: Đại Chiến Năm Cánh Quân
Robin Hood
Bí Kíp Luyện Rồng 2
Bí Kíp Luyện Rồng 2
Elizabeth
Elizabeth: Thời Hoàng Kim
Hội 8 Người Của Ocean