avatar

Russell Crowe

Phim tham gia

Những Người Khốn Khổ
Robin Hood
Những Chàng Trai Ngoan
Người Đàn Ông Thép
Võ Sĩ Giác Đấu
Ba Ngày Kế Tiếp