avatar

Gary Oldman

Phim tham gia

Chuyên Cơ Không Lực
Kẻ Ăn Thịt Người
Cảnh Sát Người Máy (2014)
Harry Potter Và Tù Nhân Azkaban
Kỉ Niệm 20 Năm Harry Potter: Tựu Trường Hogwarts