avatar

Jennifer Lawrence

Phim tham gia

Săn Tiền Kiểu Mỹ
Dị Nhân: Thế Hệ Đầu Tiên
Dị Nhân: Cuộc Chiến Chống Apocalypse
Dị Nhân: Ngày Cũ Của Tương Lai
Đấu Trường Sinh Tử
Người Du Hành
Tình Yêu Tìm Lại
Cuồng Si