avatar

Idris Elba

Phim tham gia

Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm: Hobbs và Shaw
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm: Hobbs Và Shaw
Chú Nhím Sonic Phần 2
Quái Thú
Tòa Tháp Bóng Đêm
Đường Dây 3
Đường Dây 2
Đường Dây 1
Biệt Đội Cảm Tử