avatar

Bill Paxton

Phim tham gia

Titanic
Quái Vật Không Gian 2
Apollo 13: Bí Ẩn Mặt Trăng
Tình Yêu Lớn 1
Tình Yêu Lớn 5
Tình Yêu Lớn 4
Tình Yêu Lớn 2
Ở Bên Rìa Tương Lai
Vùng Đất Khắc Nghiệt