avatar

Jason Statham

Phim tham gia

Nhanh Và Nguy Hiểm Phần 8
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm: Hobbs và Shaw
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm: Hobbs Và Shaw
Người Vận Chuyển 2
Người Vận Chuyển
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 7
Sát Thủ Thợ Máy: Ngày Tái Xuất
Sát Thủ Thợ Máy
Tên Trộm Nữ Trang
Chim Ruồi
Cơn Thịnh Nộ Chết Người
Người Duy Nhất
Cuộc Chiến
Biệt Đội Đánh Thuê 3
Biệt Đội Đánh Thuê 2