avatar

Ralph Fiennes

Phim tham gia

Nữ Bá Tước Trắng

Bệnh Nhân Người Anh

Điệp Viên 007: Bóng Ma

Điệp Viên 007: Tử Địa Skyfall

Cô Hầu Phòng Ở Manhattan

Cô Hầu Phòng Ở Manhattan

Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng

Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần - Phần 2

Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần - Phần 1

Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa

Kẻ Được Tha Thứ