avatar

Tom Cruise

Phim tham gia

Jack Reacher: Không Quay Đầu
Quản Lý Và Người Tình
Như Ngày Và Đêm
Ở Bên Rìa Tương Lai