avatar

Gerard Butler

Phim tham gia

Nhà Trắng Thất Thủ
Bí Kíp Luyện Rồng 2
Bí Kíp Luyện Rồng 2
Thảm Họa Thiên Thạch
Bão Địa Cầu
Những Kẻ Bất Bại
Luân Đôn Thất Thủ
Thảm Họa Thiên Thạch