avatar

Colin Farrell

Phim tham gia

Kẻ Báo Thù
Người Dơi
Ava
Thám Tử Chân Chính 1
Thám Tử Chân Chính 2
Daredevil
Người Du Hành
Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng