avatar

Bradley Cooper

Phim tham gia

Săn Tiền Kiểu Mỹ
Biệt Đội Hành Động
Trí Lực Siêu Phàm
Ngôi Sao Mới Rạng
Tình Yêu Tìm Lại
Không Thể Khởi Hành
Lính Bắn Tỉa Mỹ