avatar

Patrick Wilson

Phim tham gia

Quỷ Quyệt: Cửa Đỏ Vô Định

Trăng Rơi

Quỷ Quyệt 2

Ác Quỷ Ma Sơ

Hành Khách

Gọi Hồn

Hải Vương

Annabelle Về Nhà

Gọi Hồn - Phần 2

Trăng Rơi

Những Thiên Thần Nước Mỹ (Phần 1)