avatar

Christian Bale

Phim tham gia

Màn Cao Trào
Cân Bằng
Săn Tiền Kiểu Mỹ
Đi Tìm Công Lý