avatar

Lena Headey

Phim tham gia

300: Sự Trỗi Dậy Của Một Đế Chế
Trò Chơi Vương Quyền S7
Trò Chơi Vương Quyền S1
Trò Chơi Vương Quyền S8
Trò Chơi Vương Quyền S5
Trò Chơi Vương Quyền S3
Trò Chơi Vương Quyền S6
Trò Chơi Vương Quyền S2
Trò Chơi Vương Quyền S4