avatar

Bryan Cranston

Phim tham gia

Trợ Lý Hết Ý

Truy Tìm Ký Ức

Công Phu Gấu Trúc 3

Godzilla

Từ Trái Đất Đến Mặt Trăng - Mùa 1

Chiến Dịch Argo

Công Phu Gấu Trúc 3

Gấu Trúc Kung Fu 3

Tay Lái Siêu Hạng