avatar

Sylvester Stallone

Phim tham gia

Rambo: Hồi Kết Đẫm Máu
Biệt Đội Đánh Thuê 3
Biệt Đội Đánh Thuê 2
Biệt Đội Cảm Tử