avatar

Lệ Quyên

Phim tham gia

Xuân Phát Tài 13
Như Đã Dấu Yêu (Xuân Phát Tài 13)
Người Tình Không Đến (Xuân Phát Tài 13)
Nắng Có Còn Xuân (Gala Nhạc Việt 5)
Không Giờ Rồi (Xuân Phát Tài 11)
Kỷ Niệm 20 Năm Làn Sóng Xanh
Trăm Năm Không Quên
Thần Tượng Bolero 2017 - Đêm Chung Kết
Đêm Hội Ra Mắt TV Samsung QLED 8K
Live Concert "Khi Ta 25"
Live Concert CHUYỂN - MB Connection 2018 (Sài Gòn)
Xuân Đất Việt - Tết Quê Hương
Show Diễn Bình Minh - VUNGOC&SON
Live Concert "Khi Ta 25" in Ho Chi Minh
Thần Tượng Bolero 2017 - Vòng Quyết Đấu
Thần Tượng Bolero 2017 - Vòng Đối Đầu
Thần Tượng Bolero 2017 - Vòng Tinh Hoa