avatar

Jack Black

Phim tham gia

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
King Kong
Công Phu Gấu Trúc 3
Công Phu Gấu Trúc 3
Tenacious D: Ban Nhạc Vĩ Đại Nhất Trái Đất Phần 2
Tenacious D: Ban Nhạc Vĩ Đại Nhất Trái Đất Phần 1