avatar

Dwayne Johnson

Phim tham gia

Nhanh Và Nguy Hiểm Phần 8

Rượt Đuổi

Tình Báo Trường Central

Thần Tốc

Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo

Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp

Thần Tốc

Nhanh Hơn

Gia Đình Đại Chiến

Héc-Quyn

Black Adam

Liên Minh Siêu Thú DC

San Andreas

Cầu Thủ Bóng Bầu Dục (Phần 1)

Cầu Thủ Bóng Bầu Dục (Phần 5)

Cầu Thủ Bóng Bầu Dục (Phần 4)

Cầu Thủ Bóng Bầu Dục (Phần 2)

Cầu Thủ Bóng Bầu Dục (Phần 3)