avatar

Dwayne Johnson

Phim tham gia

Black Adam

Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp

Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp

Liên Minh Siêu Thú DC

Jumanji: Trò Chơi Kỳ Ảo

Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp

Nhanh Và Nguy Hiểm: Hobbs & Shaw

Nhanh Và Nguy Hiểm Phần 6

Nhanh Và Nguy Hiểm Phần 7

Nhanh Và Nguy Hiểm Phần 8

Nhanh Và Nguy Hiểm Phần 5

San Andreas

Cầu Thủ Bóng Bầu Dục (Phần 1)

Cầu Thủ Bóng Bầu Dục (Phần 5)

Cầu Thủ Bóng Bầu Dục (Phần 4)

Cầu Thủ Bóng Bầu Dục (Phần 2)

Cầu Thủ Bóng Bầu Dục (Phần 3)

Héc-Quyn

Gia Đình Đại Chiến