avatar

Lee Dong Wook

Phim tham gia

Yêu Tinh
Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly
Cô Nàng Của Tôi
Thực Tập Sinh Thần Tượng
Yêu Tinh
Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly