avatar

John Leguizamo

Phim tham gia

Kỷ Băng Hà
Kỷ Băng Hà 2: Băng Tan
Kỷ Băng Hà 3: Khủng Long Thức Giấc
Kỷ Băng Hà: Trời Sập
Siêu Đầu Bếp
Điểm Khởi Nguồn