avatar

Ryan Reynolds

Phim tham gia

Đồn Cảnh Sát Ma
Quái Nhân Deadpool
Vệ Sĩ Sát Thủ 2: Nhà Có Nóc
Vệ Sĩ Của Vợ Sát Thủ
Chôn Sống
Giam Cầm