avatar

Alan Rickman

Phim tham gia

Đương Đầu Thử Thách
Harry Potter Và Hoàng Tử Lai
Harry Potter Và Hòn Đá Phù Thủy
Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần - Phần 2
Điều Chúa Đã Tạo Ra
Harry Potter Và Tù Nhân Azkaban
Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật