avatar

Lee Kwang Soo

Phim tham gia

Thử Thách Thần Tượng
Những Trích Đoạn Hài Hước Trong RUNNING MAN
Đoàn Tùy Tùng S1
Danh Sách Mua Sắm Của Kẻ Sát Nhân
Danh Sách Mua Sắm Của Kẻ Sát Nhân
Thằng Em Lý Tưởng
Asia Artist Awards Vietnam 2019