avatar

Tyrese Gibson

Phim tham gia

Nhanh Và Nguy Hiểm Phần 2
Rôbốt Biến Hình
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 2
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 5
Nhanh Và Nguy Hiểm 9