avatar

Hoàng Yến Chibi

Phim tham gia

Bay Trong Xuân (Gala Nhạc Việt 16)
Pokémon: Sức Mạnh Của Chúng Ta
Pokémon: Sức Mạnh Của Chúng Ta
Ngày Thiếu Anh - Hoàng Yến Chibi x Dư Quốc Vương
Biết Phải Làm Sao - Hoàng Yến Chibi
OK Em Buồn - Hoàng Yến Chibi x Dư Quốc Vương
Sao Anh Lặng Im - Hoàng Yến Chibi x Tùng Maru
Em Đã Khóc - Hoàng Yến Chibi
Bí Mật Của Gió
Ngôi Nhà Bươm Bướm