avatar

Đinh Mạnh Ninh

Phim tham gia

Đinh Mạnh Ninh LIVE!
Chung kết Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018
Giới thiệu The Beatles Symphony
Tự Hào Việt Nam - Giao lưu cùng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam