avatar

Huỳnh Lập

Phim tham gia

Đại Nghĩa: Chàng Nghệ Sĩ Đa Tài
Tuyển Tập Hài: Gala Nhạc Việt
Đón Tết Kiểu Gì?
LK Yêu Là Cưới (Gala Nhạc Việt 16)
Ngôi Sao 30s
Xuân Về Gieo Hy Vọng
Gia Đình Sung Sức