avatar

Quang Lê

Phim tham gia

Xuân Phát Tài 13
Chuyện Ngày Cuối Năm (Xuân Phát Tài 13)
Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non (Xuân Phát Tài 13)
Không Giờ Rồi (Xuân Phát Tài 11)
Chiều Xuân Xa Nhà (Xuân Phát Tài 11)
Cô Bé Ngày Xưa (Xuân Phát Tài 10)
Nhớ Người Yêu (Xuân Phát Tài 10)
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 13 - Vòng Loại Trực Tiếp
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 12 - Vòng Loại Trực Tiếp
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 11 - Vòng Loại Trực Tiếp
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 10
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 1 - Vòng Tinh Hoa
Thần Tượng Bolero 2018 - Vòng Liveshow
Thần Tượng Bolero 2017 - Đêm Chung Kết
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 14 - Vòng Bán Kết
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 15 - Chung Kết Xếp Hạng
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 2 - Vòng Tinh Hoa
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 3 - Vòng Tinh Hoa
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 4 - Vòng Tinh Hoa
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 5
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 6
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 7
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 8
Thần Tượng Bolero 2019 - Tập 9
Thần Tượng Bolero 2018 - Đêm Chung Kết
Thần Tượng Bolero 2018 - Vòng Tinh Hoa
Thần Tượng Bolero 2018 - Vòng Thách Đấu
Thần Tượng Bolero 2018 - Vòng Loại Trực Tiếp
Thần Tượng Bolero 2017 - Vòng Quyết Đấu
Thần Tượng Bolero 2017 - Vòng Đối Đầu