avatar

Jeon So Min

Phim tham gia

Thử Thách Thần Tượng
Những Trích Đoạn Hài Hước Trong RUNNING MAN
Phía Sau Khung Cửa Sổ
Phía Sau Khung Cửa Sổ