avatar

Trung Ruồi

Phim tham gia

Tình Huống Vui Ngày Tết
Khánh Thành Đình Làng
Ngày Xuân Vui Cưới (Xuân Phát Tài 12)
Quan Huyện Sính Chữ
Startalk Số 10: Diễn viên Trung Ruồi
Startalk - Sao Sống Thật
Xuân Phát Tài 12 - Chờ Duyên