avatar

Jang Seung Jo

Phim tham gia

Thanh Tra Mẫu Mực (Phần 1)
Thư Sinh Bóng Đêm
Thanh Tra Mẫu Mực (Phần 2)
Thanh Tra Mẫu Mực (Phần 2)