avatar

Jang Mi

Phim tham gia

Giao Lộ Thời Gian: Như Quỳnh - Jang Mi
Em Đi Xem Hội Trăng Rằm (Giao Lộ Thời Gian - Số 12)
Người Tình Mùa Đông + Tí Tách (Giao Lộ Thời Gian - Số 12)
Nhớ Thương Làm Chi (Giao Lộ Thời Gian - Số 12)
Danh Phận (Giao Lộ Thời Gian - Số 12)
Phượng Buồn (Giao Lộ Thời Gian - Số 12)
Duyên Phận (Giao Lộ Thời Gian - Số 12)
Chuyện Hoa Sim (Giao Lộ Thời Gian - Số 12)
Chờ Người (Giao Lộ Thời Gian - Số 12)
Keeng Young Awards 2018
Yêu Nhầm Con Gái Ông Trùm 2
24 Giờ Thử Yêu
Và Thế Là Tết