avatar

Jon Bernthal

Phim tham gia

Ranh Giới
Gừng Già Gặp Măng Non
Cuồng Nộ
Vua Richard
Chúng Ta Là Bá Chủ Thành Phố Này S1
Hãy Cho Tôi Thấy Một Người Hùng 1
Mặt Trận Thái Bình Dương
Muôn Vị Thánh Của Newark
Những Kẻ Muốn Tôi Chết