avatar

Gal Gadot

Phim tham gia

Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6
Nữ Thần Chiến Binh 1984
Nữ Thần Chiến Binh
Liên Minh Công Lý: Phiên bản của Zack Snyder
Liên Minh Công Lý phiên bản của Zack Snyder (Đen trắng)