avatar

Ngụy Triết Minh

Phim tham gia

Nỗi Vương Vấn Của Hạ Tiên Sinh
Quý Ông Hoàn Hảo Và Cô Nàng Bình Thường
Quý Ông Hoàn Hảo Và Cô Nàng Bình Thường
Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi 2
Nếu Âm Thanh Có Ký Ức
Nếu Âm Thanh Có Ký Ức
Nỗi Vương Vấn Của Hạ Tiên Sinh