avatar

Jason Momoa

Phim tham gia

Hải Vương
Liên Minh Công Lý: Phiên bản của Zack Snyder
Xứ Cát
Liên Minh Công Lý phiên bản của Zack Snyder (Đen trắng)