avatar

Grey DeLisle

Phim tham gia

Xin Chào Scooby!

Bình Tĩnh, Scooby Doo (Phần 1)

Bình Tĩnh, Scooby Doo (Phần 2)

Scooby-Doo! Đội Giải Mã Bí Ẩn (Phần 2)

Scooby-Doo Và Lời Nguyền Của Con Ma Thứ 13