avatar

Chris Pratt

Phim tham gia

Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ
Thế Giới Khủng Long
Người Du Hành
Truy Sát