avatar

Khánh Ly

Phim tham gia

Giao Lộ Thời Gian (Số 10) - Khánh Ly, Mỹ Linh
Biết Đâu Nguồn Cội + Ở Trọ (Giao Lộ Thời Gian - Số 10)
Giao Lộ Thời Gian: Khánh Ly - Mỹ Linh
Nỗi Lòng Người Đi (Giao Lộ Thời Gian - Số 10)
Như Một Lời Chia Tay (Giao Lộ Thời Gian - Số 10)
Như Cánh Vạc Bay (Giao Lộ Thời Gian - Số 10)
Giọt Nắng Bên Thềm (Giao Lộ Thời Gian - Số 10)
Tóc Gió Thôi Bay (Giao Lộ Thời Gian - Số 10)