12 Chú Vịt Vàng - 12 Golden Ducks

12 Golden Ducks
Nội dung

Ngô Quân Như vào vai một cựu trai bao quay lại Hồng Kông sau nhiều năm, và quyết tâm trở lại ngành trai bao.

keyboard_arrow_up