Abraham Lincoln: Thợ Săn Ma Cà Rồng - Abraham Lincoln: Vampire Hunter

Abraham Lincoln: Vampire Hunter
Nội dung

Abraham Lincoln, thợ săn xác sống vĩ đại nhất lịch sử phải đặt cược cả nhiệm kì Tổng thống, gia đình lẫn sinh mạng mình để bảo vệ nước Mỹ khỏi lũ ma cà rồng khát máu.

keyboard_arrow_up